6 สิ่งที่เรียกว่า “ทางเลือก” ของวิวัฒนาการ ( และทำไมทุกข้อจึงผิดหมด )

ชีววิทยาวิวัฒนาการ เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันอธิบายได้ทุกสิ่ง แต่เป็นสิ่งที่น่าเสียใจ เพราะผู้คนส่วนใหญ่ในโลกยังตั้งคำถามเกี่ยวกับวิวัฒนาการ เพราะพวกเราดื้อรั้น ผู้ที่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเลือกจะเชื่อ โดยไม่คำนึงถึงหลักฐานที่มีอยู่