Site stats ≡ ➤ Brain Berries

8 สุดยอดการแสดงของเด็กในภาพยนตร์

เนื่องจากนักแสดงเด็กขาดประสบการณ์ และการฝึกฝน จึงไม่ค่อยยกระดับภาพยนตร์มากไปกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ แต่บางครั้ง เพชรที่หยาบจะปรากฏขึ้น และเราจะได้เห็นดาราเด็กคนใหม่เกิดขึ้น