Site stats Avengers – Brain Berries

นักแสดงที่ไม่คิดว่าตัวละครจะต้องตาย

นักแสดงไม่ปิดบังความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้อ่านบททุกบรรทัดเท่าที่ควรจริงๆ และแน่นอนยังมีนักแสดงที่ไม่ได้อ่านเนื้อหาต้นฉบับและ/หรือ บริษัทผู้ผลิตซ่อนเรื่องราวจริงจากนักแสดงของพวกเขาเอง ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความอึดอัดบางอย่างที่ซึ่งผู้คนที่กำลังถ่ายทำ และนักแสดงไม่มีนัยรับรู้ว่าจะตายบนหน้าจอ