Site stats ≡ ➤ Brain Berries

6 học thuyết có thể “thay thế” cho thuyết Tiến hóa (và lý do tại sao tất cả chúng đều vô lý)

Sinh học tiến hóa là nền tảng của khoa học vì nó lý giải mọi thứ. Đáng buồn thay, rất nhiều người trên khắp thế giới hoài nghi về thuyết tiến hóa, bởi vì chúng ta là những người cứng đầu, chỉ tin bất cứ điều gì chúng ta muốn tin, bất luận có căn cứ xác đáng hay không.