Site stats ≡ ➤ Brain Berries

Tổng hợp những tổn thất từ trận lũ lụt lịch sử ở Miền Trung

Những ngày qua, hình ảnh miền Trung ngập mênh mông trong biển nước là những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và khắp các mặt báo. Trận lũ lụt lịch sử này đã gây ra rất nhiều tổn thất to lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại do miền Trung tiếp tục có nguy cơ đối mặt với những cơn bão và đợt áp thấp nhiệt đới sắp tới.