Những ai chưa nên tiêm vắc xin AstraZeneca?

Mặc dù tiêm vắc-xin là cách duy nhất để đối phó với đại dịch Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với làn sóng Covid-19 lần thứ 4 với diễn biến phức tạp, Bộ Y Tế đã quy định có 9 đối tượng nên trì hoãn việc tiêm chủng.

Các công ty đã chuyển đổi môi trường làm việc như thế nào trong bối cảnh Covid-19?

Sau hơn một năm, đến nay, đại dịch này vẫn chưa được khống chế dù đã có nhiều vắc-xin được cấp phép. Nguồn cung vắc-xin hạn chế khiến các nước đang phát triển và các nước nghèo chưa thể tiếp cận đầy đủ vắc-xin để tiêm chủng rộng rãi cho dân chúng. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm các giải pháp chuyển đổi môi trường làm việc để vượt qua đại dịch.