15 เหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่าโลกได้รวมเป็นหนึ่งเดียว จากสภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน

จากการเริ่มรุกรานไปยังดินแดนของประเทศยูเครน จากประเทศรัสเซีย ซึ่งนำโดยวลาเดเมียร์ ปูติน ก็สร้างความเสียหาย ทั้งสองดินแดน