Site stats Terminator – Brain Berries

8 ภาพยนตร์ในอดีต ที่ทำนายอนาคต

ภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ทำนายการพัฒนาของเทคโนโลยีหรือไม่? บางครั้งดูเหมือนนักเขียนบท และผู้กำกับ มีวิธีที่จะมอง ไปสู่อนาคตของมนุษยชาติ หรือมันเป็นเพียงจินตนาการที่ไม่จำกัดของพวกเขาที่ทำงานตรงนี้?