Site stats Elon Musk – Brain Berries

10 คนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก – พวกเขาเป็นใคร?

คุณอาจจะนึกถึงฮอลลีวูดทันที หรือเหมือนกับมหาเศรษฐีล่าสุดอย่าง Kim Kardashian แต่คุณคิดผิด คนเหล่านี้ เป็นเจ้าของเงินไม่กี่ล้าน หรือในกรณีหนึ่งพันล้านดอลลาร์ของ Kim คนที่รวยที่สุดในโลกรวยมากกว่านั้น