Site stats เกลือ – Brain Berries

6 คุณประโยชน์จากการใช้เกลือหิมาลายันสีชมพู

ในยุคนี้ เมื่อเราได้ดูคลิปรายการทำอาหารของทั้งต่างประเทศ รวมทั้งของไทย คุณคงสังเกตได้ว่า ผู้คนนิยมใช้เกลือสีชมพู หรือเกลือหิมาลายันกันมากขึ้น รวมถึง เวลาที่เราไปซุปเปอร์มาเก็ต ก็มีขายเป็นจำนวนมาก แต่ราคา ก็ค่อนข้างที่จะสูงมากเช่นกัน ในบทความนี้ จะเสนอ 6 คุณประโยชน์จากการใช้เกลือสีชมพูนี้ ว่ามีอะไรบ้าง