Site stats อุบัติเหตุสุดแปลก – Brain Berries

อุบัติเหตุสุดแปลกที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้น

อุบัติเหตุต่าง ๆ นับเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ แม้บางครั้งอาจเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่อย่างน้อยถ้าเรามีสติ และไม่ประมาท นั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรา และคนอื่น ๆ สามารถรอดจากเหตุการณ์ร้าย ๆ ที่เกิดขึ้นได้