Site stats อินสตาแกรม – Brain Berries

10 คนดังที่มียอดผู้ติดตามทางอินสตาแกรมสูงที่สุดในโลก

ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทำให้คนสามารถเข้าถึงความเป็นส่วนตัว และใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้น ไม่เว้นแต่คนดังทั่วไปที่ต่างก็มีช่องทางโซเชียลมีเดีย

เพื่อนสนิทในโทรศัพท์ โดยผู้วาดภาพประกอบ Andre Rae

Andrew Rae ทำสิ่งต่าง ๆ มากมายตลอดอาชีพของเขา เขาวาดภาพ การ์ตูนเคลื่อนไหวภาพประกอบ ประติมากรรมนิทรรศการ และดนตรี วันนี้เราต้องการให้เห็นโครงการสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมของเขาที่เรียกว่า “เพื่อนสนิทในโทรศัพท์”