Site stats ≡ ➤ Brain Berries

เปิดใจกับความลับที่ไม่เคยบอกใครของอาร์ต-พศุตม์

เจ้าชายหมูกรอบ ‘อาร์ต พศุตม์’ เปิดใจกับความลับที่ไม่เคยบอกใคร โดนเพื่อนดาราแทงข้างหลัง ยอมทำผิดกฎช่อง เพราะผู้ใหญ่ไม่ป้อนงานให้ จนต้องขอออก