Site stats ≡ ➤ Brain Berries

เด็ก 16 จบปริญญาเอกอัจฉริยะในชีวิตจริงปัจจุบันว่างงาน ‘ค้นพบทางแห่งความสุข’

มุมมองการใช้ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป ปัจจุบันเขาอายุ 28 ปี ทำงานอิสระ มีเงินในบัญชีเพียงไม่กี่พันหยวน อาศัยอยู่ในแฟลตเช่าในเซี่ยงไฮ้ และยังคงต้องขอเงินพ่อแม่ใช้