Site stats วิญญาณ – Brain Berries

พระลูกวัดดังเมืองนนท์ ถ่ายติดวิญญาณสาวบนต้นไม้ ตอนลงมาเข้าห้องน้ำกลางดึก

อาตมาก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ยังคงวนเวียนอยู่ในวัดแห่งนี้ วัดแห่งนี้อายอานามมากว่า 200 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3