Site stats ภาษากาย – Brain Berries

6 ท่ากอดที่บ่งบอกได้ถึงความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รัก

เชื่อว่าทุกคนนั้นชอบในการกอดกับคนรัก เพราะมันคือภาษากาย ที่ทำให้เราใกล้ชิดกับคนรักของเรา และนอกจากนั้นก็เป็นการหลั่งฮอร์โมนออกซีโทซิน ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น