Site stats ชาเขียว – Brain Berries

6 ประโยชน์มหัศจรรย์ของชาเขียว

แนะนำว่าควรบริโภคชาเขียวแบบร้อน เพราะสารต่างๆในชาเขียว อาจจะเปลี่ยนคุณสมบัติจากประโยชน์เป็นโทษได้ หากมีอุณหภูมิที่เย็น ในบทความนี้ จะนำเสนอ 6 ประโยชน์มหัศจรรย์ของชาเขียว ที่จะทำให้คุณหันมาดื่มชาเขียวมากยิ่งขึ้น