Site stats คนรัก – Brain Berries

เรื่องน่ายินดีของคู่รักข้ามเพศกับลูกคนแรกของพวกเขา

ในปัจจุบันมีการยอมรับความรักของคู่รักข้ามเพศที่มากขึ้น สังคมมีการยอมรับว่าในโลกของเรามีความแตกต่าง และความรักก็ไม่ได้มีแต่ระหว่างหญิงกับหญิง เพียงเท่านั้น