Site stats 6 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลังจากที่ไทย และซาอุดิอาระเบียรื้อฟื้นความสัมพันธ์ – Brain Berries

6 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลังจากที่ไทย และซาอุดิอาระเบียรื้อฟื้นความสัมพันธ์

Advertisements

ซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่ประเทศไทยของเรานั้น มีความสัมพันธ์ด้านการทูตที่ติดลบ มาตลอด 30 ปี หรือ เรียกได้ว่าประเทศของเรานั้นถูกตัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าเมื่อ 30 ปีก่อน คนไทยมักจะไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งสร้างรายได้ให้กับทั้งสองประเทศมากมาย แต่เมื่อมีประเด็นเรื่องการขโมยของล้ำค่าของเจ้าชาย ไฟซาล โดยแรงงานชาวไทย ประกอบกับการสูญหายอย่างไร้ร่องรายของอดีตเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยไม่ได้ให้ความร่วมมือ และไม่ได้ให้ความจริงจังกับการตามล่าหาคนร้าย ทำให้ประเทศไทยนั้นถูกลดระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลง และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวดีให้กับคนไทยคือ การเข้าพบมกุฎราชกุมารฯ ของประเทศซาอุดิอาระเบีย และนายกรัฐมนตรีของไทย ทำให้มีสัญญาณระหว่างสองประเทศนี้มากขึ้น และในบทความวันนี้ จะได้นำเสนอ 6 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลังจากที่ไทย และซาอุดิอาระเบียรื้อฟื้นความสัมพันธ์

1. ประชาชนไทยส่วนใหญ่พึงพอใจกับการยกระดับความสัมพันธ์ในครั้งนี้

จากการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยส่วนใหญ่ ที่มีต่อการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้พบว่า กว่า 90% ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นพึงพอใจเป็นอย่างมาก จากการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้

2. ยกระดับอุปทูตเป็นเอกอัครราชฑูต

เราคงจะเคยได้ยินแต่ตำแหน่ง เอกอัครราชฑูตที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทย ไปประจำการยังประเทศต่าง ๆ แต่ในประเทศซาอุดิอาระเบียนั้น ทางประเทศไทยของเรามีแต่ตำแหน่งอุปทูตเพียงเท่านั้น ซึ่งจากการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะมีการยกระดับตำแหน่งดังกล่าว และจะมีการแต่งตั้งเอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศซาอุดิอาระเบียในไม่ช้านี้

3. ตลาดแรงงานที่คึกคักมากขึ้น

ปัจจุบันประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นต้องประสบกับปัญหาขาดแรงงานเป็นอย่างมาก ซึ่งในประเทศไทยของเรา ส่งออกแรงงานชาวไทยไปยังซาอุดิอาระเบียมาตั้งแต่ในอดีต ทำให้จะมีคนไทยไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียมากขึ้นอย่างแน่นอน

4. ธุรกิจการท่องเที่ยวที่จะดีขึ้น

ประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียนั้น มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรสูงมาก ดังนั้นพวกเขาจึงมีกำลังในการที่จะใช้จ่ายในการมาเที่ยว และพักผ่อน ทำให้เชื่อได้ว่าตัวเลขของเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวนั้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

5. การส่งออกที่มากขึ้น

สิ่งที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนั้นต้องการที่จะนำเข้าประเทศมากที่สุดนั้นคือ รถยนต์ และอะไหล่ต่าง ๆ รวมไปถึงพืชผลทางการเกษตร ซึ่งแน่นอนว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากในตอนนี้

6. สายการบินแรกที่บินตรงมาจากซาอุดิอาระเบีย

ในตอนนี้นับว่าเป็นทางการแล้วที่ความสัมพันธ์ของไทย และซาอุดิอาระเบียได้อยู่ในสภาวะปกติ ดังนั้นสายการบินต่าง ๆ ก็ได้วางแผนเส้นทางการบินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเที่ยวบินแรกจากประเทศซาอุดิอาระเบียที่จะเข้าประเทศไทยอย่างเป็นทางการนี้คือ เดือนพฤษภาคม