Site stats Andrzej Duda – Brain Berries

6 faktów o Kindze Dudzie

Kinga Duda urodziła się w 1995 roku w Krakowie. W tym czasie jej rodzice Agata i Andrzej byli jeszcze studentami. Zainteresowanie mediów osobą Kingi Dudy datuje się oczywiście od 2015 roku, kiedy jej ojciec objął urząd prezydenta RP.