Site stats Znáte smyslný, provokativní tanec Bachata?  – Brain Berries

Znáte smyslný, provokativní tanec Bachata? 

Advertisements

Slyšeli jste o tanci Bachata, celosvětovém fenoménu posledních let? Sám tanec i jeho hudební doprovod pochází z prosluněné střední Ameriky, konkrétně z Dominikánské republiky, a postupně ovládá taneční parkety po celém světě včetně České republiky. Své zastánce si získal zejména pro své podmanivé rytmy a až intimní pohyby. Jde o tanec velice smyslný, a leckoho tak napadne, jestli Bachata není až příliš provokativní a sexy? 

Původ a historie tance Bachata 

Abychom však mohli otázku, zda není Bachata až příliš provokativní, správně zodpovědět, musíme se podívat hlouběji do historie na vznik a vývoje tohoto tance i rytmů, které k němu patří. Bachata pochází z Dominikánské republiky a na první pohled je znát, že se jedná o tanec z Latinské Ameriky. Počátky tohoto tance lze vystopovat spíše na venkově, kde si ho užívala převážně chudší vrstva obyvatel. Byl to vlastně takový opak společenských tanců, které se tancovaly ve vyšších kruzích. Bohatší obyvatelstvo zprvu Bachatou spíše opovrhovalo, jelikož tanec považovalo za příliš vulgární, což je názor, který mnoho lidí zastává dodnes. V posledních letech však Bachata získává na celosvětové popularitě, a to především díky těsnému kontaktu tanečníků a zdůrazňování emocí.

Vývoj ve společnosti 

Bachata sice vznikla ve venkovských sídlech Dominikánské republiky, s tím, jak ale tanec postupně pronikal do dalších koutů světa, se samozřejmě i dost vyvíjel
a měnil. V současnosti tak existuje hned několik forem Bachaty, tou nejznámější a nejoblíbenější je pravděpodobně Sensual Bachata. Tato forma kombinuje i styly z jiných tanců, převážně z tanga, což má za následek ještě výraznější vlnění těla a více intimních doteků. Právě kvůli tomu se i dnes objevují názory, že Bachata je možná až moc sexualizovaný a zbytečně provokativní tanec.

Umění nebo jen sexualizace 

Tanec Bachata často ve společnosti vyvolává otázku, zda se ještě jedná o umělecké vyjádření nebo jen prostou sexuální provokaci. Svět je v tomto ohledu rozdělený na dva tábory. Jedna strana je přesvědčena, že tanec je výhradně uměleckou formou, která spojuje hudbu a emoce vyjádřené intimními pohyby a partnerskou vášní. Druhá strana se však domnívá, že Bachata je až zbytečně moc provokativní a je založena pouze na sexualizaci tanečníků. Oba tábory mají svým způsobem pravdu, a je tak nejspíše na každém, jak se na daný tanec bude dívat. Podobně jako u ženského aktu, který je pro někoho uměním a oslavou krásy těla, kdežto pro někoho jiného pouze lacinou formou umění hraničící s pornografií.

Různé pohledy na tanec Bachata 

Kulturní pohled je v tomto sporu zcela zásadní, jelikož to, co je někde považováno za naprosto přirozené a normální, může být jinde vnímáno negativně. Z toho důvodu je Bachata pozitivně přijímána zejména ve svobodnějších a liberálnějších kulturách, zatímco v konzervativnějších kruzích tomu tak není. Zda je tedy tento tanec až příliš provokativní, je nejspíše pouze a jen otázkou kulturní citlivosti a jasná odpověď tak neexistuje.

Kam vůbec patří Bachata 

Vnímání tohoto tance jistě ovlivňuje i fakt, kde se tančí. Pokud se Bachata tančí v taneční škole nebo v místech pro tanec určených, je většinou vnímána pozitivně. Pokud se však tomuto tanci oddává pár v nočním klubu, navíc posilněn notnou dávkou alkoholu, vyznění tance bude mít k umění nejspíš hodně daleko. Je tedy Bachata tanec sexistický? Jak už bylo zmíněno, jasná odpověď neexistuje. Záleží na kulturním pohledu a hodnotách posuzovatele. Bachata má s jistotou své místo mezi světovými tanci. Stejně jako u každého umění podléhá i tento tanec individuálnímu posouzení a ten, komu se líbí, by si ho měl užívat plnými doušky.