Site stats Jak dobře znáte první dámy naší země?  – Brain Berries

Jak dobře znáte první dámy naší země? 

Advertisements

Od vzniku samostatné Československé republiky se na pozici první dámy vystřídalo celkem 11 žen. Které byly milované, které naopak nenáviděné, a díky čemu se zapsaly do historie naší země? To a mnohem více se dozvíte v našem dnešním přehledu významných žen po boku našich prezidentů. 

Charlotta Masaryková

Vůbec první první dámou naší země byla Charlotta Garrigue Masaryková, manželka prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která tuto funkci zastávala od roku 1918 do roku 1923. Charlotta pocházela ze Spojených států amerických, díky lásce k prezidentu Masarykovi se však natrvalo přestěhovala do Prahy. Charlotta byla všeobecně známá jako pokroková žena, která prosazovala ženskou emancipaci a zasadila se například i o to, aby v Československé ústavě byla ženská práva rovna těm mužským. Naučila se perfektně česky a není proto divu, že byla mezi veřejností velmi oblíbená. Funkci první dámy si však bohužel příliš dlouho neužila, zemřela již v roce 1923. 

Hana Benešová

Ženu druhého československého prezidenta Edvarda Beneše zbožňoval celý národ. Nejenže představovala dokonalou a věrnou manželku, byla i velmi všestrannou ženou. Mluvila několika světovými jazyky a byla velice vzdělaná. Svého času byla vzorem pro většinu žen v naší zemi. Zároveň velmi věřila poslání svého manžela, kterého ve všem podporovala
a doprovázela na většině formálních akcích. Za druhé světové války coby představitelka Červeného kříže pomáhala československým uprchlíkům. Po smrti svého manžela v roce 1948 žila zcela mimo veřejné dění až do své vlastní smrti v roce 1974. 

Marta Gottwaldová 

Manželka prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda byla původním povoláním služebná a politika ji nikdy příliš nezajímala. Český národ si bohužel nikdy nedokázala podmanit tak, jak tomu bylo v případě jejích dvou předchůdkyň. Veřejně o ní kolovala řada vtipů a díky svému vystupování byla spíše pro smích. Byla známá svou okázalou zálibou v nošení kožichů, hraní mariáše a cizí ji nebyl ani alkohol. Podle mnoha zdrojů bylo její hlavní úlohou držet na uzdě alkoholovou závislost svého manžela Klementa, jemuž přese všechno byla vždy oddanou manželkou. 

Viera Husáková 

Manželka posledního komunistického prezidenta Gustáva Husáka byla naopak považována za vzdělanou a inteligentní ženu. Hovořila několika světovými jazyky a v civilním povolání byla překladatelkou. Zároveň žila velmi skromně a odmítala jakékoliv manýry. Bylo o ní známo, že se zdržovala převážně na Slovensku a se svým manželem se vídala pouze o víkendech. Zároveň ho však coby zapřisáhlá členka komunistické strany ve všem podporovala. 

Olga Havlová 

Skutečnou osobností mezi prvními dámami naší země byla Olga Havlová, národem milovaná manželka prvního porevolučního prezidenta Václava Havla. Oblíbená byla především pro svou skromnost a upřímnost. Po boku svého muže stála za každých okolností a byla jeho celoživotní múzou. Sám Havel prohlásil, že bez ní by se nikdy prezidentem nestal. Olga měla dokonce na svědomí rekonstrukci Pražského hradu. Bohužel zemřela předčasně již na počátku roku 1996.  

Dagmar Havlová 

Necelý rok po smrti Olgy se Václav Havel znovu oženil, a to se známou divadelní a televizní herečkou Dagmar Veškrnovou, která se brzy stala jednou z našich nejpopulárnějších prvních dam. Tato role ji nesmírně slušela a ona se s ní dokázala dokonale popasovat. Manžela podporovala v jeho politice a sama se angažovala v několika dobročinných nadacích. Dráhy herečky se nakonec vzdala a manželovi byla oporou až do jeho smrti v roce 2011. 

Livie Klausová 

Manželka druhého českého prezidenta po pádu komunistického režimu Václava Klause byla velice distingovanou a ve společnosti populární první dámou. Již před příchodem na Pražský hrad měla s politikou bohaté zkušenosti, jelikož její manžel byl před zvolením prezidentem premiérem za stranu ODS. Livie byla známá jako noblesní a zároveň přirozená první dáma, která se cítila dobře mezi smetánkou i obyčejnými lidmi. Po roce 2013 byla jmenována do funkce velvyslankyně České republiky na Slovensku. Tu zastávala do roku 2018, kdy se na vlastní žádost rozhodla misi ukončit.