Site stats 5 předpovědí slavného veštce Nostradama, které se vyplnily  – Brain Berries

5 předpovědí slavného veštce Nostradama, které se vyplnily 

Advertisements

Michel de Nostredame zvaný Nostradamus byl původem francouzský Žid, který žil v 16. století. V první řadě byl lékařem, do historie se však zapsal spíše jako poměrně úspěšný věštec. Za svého života se věnoval hned několika oborům jako například astrologii, botanice, zejména se ale soustředil na lékařské vědy. Ve své době se proslavil tím, že se snažil vyvinout celou řadu léků, z nichž některé byly i účinné. 

Nostradamus se stal slavným až poměrně dlouho po své smrti, a to zejména díky tomu, že se mu podařilo předpovědět několik velmi významných událostí naší doby. Nostradamovi jsou přičítána například proroctví teroristického útoku na mrakodrapy v New Yorku v roce 2001 nebo obou světových válek. Je možné, že některé předpovědi jsou dnes již značně zkresleny a nelze s jistotou určit, že jejich autorem je právě Nostradamus. Jeho proroctví, která se však skutečně naplnila, vám popíšeme v následujících odstavcích. 

Světové války 

Mezi jednu z Nostradamových nejčastěji diskutovaných předpovědí patří jeho proroctví světových válek, které se uskutečnily v první polovině 20. století. To však není vše. Kromě dvou světových válek totiž Nostradamus poukazoval ještě na další, v pořadí již třetí světovou válku, v 21. století. Řada odborníků se domnívá, že věštec ve svých textech zmiňuje, že další světová válka nastane již v první polovině tohoto století a bude do ní opět zapojený celý svět. Kde tento konflikt vznikne a zda má spojitost se současnou válkou na Ukrajině, se však text již nezmiňuje. 

Cesty do vesmíru 

Dnes se to zdá již jako zcela běžná věc – lidstvo dokázalo dopravit člověka na měsíc a již poměrně pravidelně vysílá robotická plavidla ke vzdálenějším planetám. Nedávno dokonce slavná sonda Voyager opustila sluneční soustavu. Je nutné si však uvědomit, že lidé v 16. století toho o vesmíru věděli mnohem méně než my dnes a něco jako vesmírné cestování jim přišlo jako čiré bláznovství. Nostradamus však ve svých textech předpovídá například i kolonizaci Marsu, která měla mít údajně počátek na africkém kontinentu. Může být náhoda, že právě v JAR se narodil miliardář Elon Musk, který je dobytí Marsu v současnosti ze všech nejblíže? 

Velká zemětřesení 

Zemětřesení je běžným jevem, který se v historii opakuje poměrně často, ať už s větší či menší intenzitou. Nostradamus však předpovídal, že se bude frekvence zemětřesení a dalších přírodních katastrof vinou člověka nezadržitelně stupňovat, což je něco, co v současné době můžeme bezesporu pozorovat. Obdobných katastrof rok co rok přibývá a vědci v mnoha případech potvrzují, že na vině je sám člověk. 

Celosvětová pandemie 

Ještě před pár lety se zdálo, že se lidstvu podařilo vymýtit všechny nebezpečné a lehce šiřitelné nemoci a že pandemie, jaké znali naši předci ve středověku, se už opakovat nemohou. Opak se však ukázal být pravdou ve chvíli, kdy pandemie Covidu obrátila celou zeměkouli na ruby. Nostradamus ve svých proroctvích předpovídal vznik nových nemocí a virů, které měly dokázat ochromit celý svět a jejichž následkem měly přijít o život miliony lidí. V této předpovědi se věštec bohužel nemýlil ani trošku. Naplnila se právě příchodem celosvětové pandemie, která udeřila z ničeho nic. 

Ničivé požáry 

V neposlední řadě Nostradamus také předpovídal stále se stupňující frekvenci ničivých požárů a skutečně nelze přehlédnout, že jsou v posledních letech po celém světě hlášeny požáry obrovských parametrů ohrožující životy milionů lidí. Zejména na území Spojených států amerických a Kanady tato živelná pohroma opakovaně nutí místní obyvatele vystěhovávat se ze svých domovů a způsobuje kolaps dopravy.