Site stats 10 zajímavostí, které byste měli vědět o Jaroslavu Flegrovi – Brain Berries

10 zajímavostí, které byste měli vědět o Jaroslavu Flegrovi

Advertisements

Nejdříve ho většinová populace považovala za svérázného šílence, který bezdůvodně přehání a straší celý český národ zbytečným strachem z epidemie covidu 19. S časem se však pohled na profesora Jaroslava Flegra značně proměnil a nyní již většina známých vědců i politiků potvrzuje, že byla chyba se názory tohoto vědce nezabývat. Kdo je vlastně muž, který má nezaměnitelný image i projev? Čemu se věnuje ve svém plodném životě a jakými všemi obory se zabývá? Pojďte si přečíst více zajímavých informací o tomto geniálním vědci, který je stejně dobře známý i za hranicemi naší republiky. 

Vzdělání 

Jaroslav Flegr je velmi vzdělaný člověk, který je dobře známý zejména v akademických kruzích. Své vysokoškolské vzdělání zahájil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1982 získal titul RNDr. Na stejné fakultě následně úspěšně studoval obor fyziologii a v roce 1987 studium zakončil získáním titulu CSc. Titul docent získal až v roce 1999 v oboru parazitologie. Vrcholem akademické kariéry bylo jmenování Jaroslava Flegra profesorem v roce 2008. Titul obdržel z rukou tehdejšího prezidenta Václava Klause. 

Vysokoškolský pedagog

Profesor Jaroslav Flegr je v první řadě znám pro svou pedagogickou činnost. Konkrétně vyučuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde přednáší studentům a budoucím vědcům evoluční biologii a evoluční a ekologickou parazitologii. Kromě toho je i autorem více než 130 různých odborných publikací. Mezi jeho nejznámější díla patří jistě učebnice Mechanismy evoluce. 

Evoluční biologie 

Jak již bylo zmíněno, tak Jaroslav Flegr je v první řadě evoluční biolog. To je vědní obor, který se zabývá biologickou evolucí organismu a všech aspektů, které se zde uplatňují. Pokud si pod těmito pojmy nedokážete nic představit, tak vězte, že zakladatelem evoluční biologie je Charles Darwin se svou všem známou evoluční teorií. Flegr je autorem knihy s názvem Evoluční biologie, která je určena nejen odborník, ale i širší veřejnosti. 

Ekologie 

Kromě biologie se Jaroslav Flegr věnuje i ekologii. V roce 2008 rovněž obdržel titul profesora právě pro obor ekologie. Flegr je však známý mezi veřejností jako popularizátor ekologie, protože jeho přednášky a publikace nejsou určené pouze pro zainteresované, ale i pro laickou veřejnost. 

Evoluční psychologie 

Další vědní obor, kterému se věnuje pan Flegr je evoluční psychologie. Jednoduše řečeno se jedná o určitý přístup v psychologii, který vymezuje jednotlivé části psychiky, jako adaptace. Hlavním cílem evoluční psychologie je dosáhnout v oboru psychologie uvažování typického zejména pro přírodní vědy. Jedna z Flegrových studií z této oblasti například říká, že hnědoocí muži jsou ve společnosti vnímaní jako důvěryhodnější než modroocí muži. 

Etologie 

Možná jste už také slyšeli o pozitivním vztahu Jaroslava Flegra ke kočkám. Samozřejmě i ten vychází z jeho povolání. Aktivně se totiž věnuje etologii, která se zabývá studiem chování různých živočišných druhů. Tento vědní obor rozeznává různé vzorce chování zvířat, které jsou důležité pro přežití daného druhu. 

Parazitologie 

Parazitologie je vědní obor, který se zabývá parazity, ale i jejich hostiteli. Jaroslav Flegr je docentem v tomto oboru a velká část jeho publikací je psaná právě na toto téma. Výsledky, které jsou dosaženy během zkoumání parazitů jsou často důležité i pro související obory, jako je ekologie či evoluční biologie. 

Pandemie COVID-19

Profesor Flegr se stal veřejně známou osobou zejména v roce 2020 ve spojení s celosvětovou pandemií covidu-19. Jeho vyjádření a předpovědi byly velmi pesimistické a díky tomu se netěšil přílišné popularitě. Po následném těžkém průběhu pandemie mu však dává za pravdu velká část odborné i laické veřejnosti. 

Flegr vs. Šmucler 

Ne všichni však s profesorem Flegrem souhlasí. Naprosto rozdílný názor na průběh a řešení pandemie má např. Roman Šmucler, který dokonce při jedné společné debatě opustil studio. Jejich spor vyvrcholil dokonce prohlášením Šmuclera, že kvůli Flégrovi mu zemřel otec. 

Česká stopa v seriálu Family Guy 

Tento významný vědec se dokonce nedávno objevil ve známém americkém seriálu Family Guy. Byl zde zmíněn ve spojitostí s toxoplazmózou. Jedná se o parazita, který dokáže ovlivňovat chování lidí. Za tuto teorii v roce 2014 obdržel tzv. Ig Nobelovu cenu.