Site stats 10 slavných historických dynastií, mezi které byste chtěli patřit – Brain Berries

10 slavných historických dynastií, mezi které byste chtěli patřit

Advertisements

Historie lidstva je velmi rozmanitá a zajímavá. Tvořili jí zejména významné vládnoucí rody, které v různých částech světa formovali celé společnosti. Bez těchto významných dynastií by lidstvo nikdy nedosáhlo takového pokroku, jakého jsme svědky. Samozřejmě, že patřit k některé z těchto dynastií je sen mnoha lidí, ale přináší to sebou i určitou zodpovědnost a práci. Pojďme se tedy společně podívat na 10 slavných dynastií naší historie, které rozhodně stojí za připomenutí. 

Římská dynastie Nerva–Antonine

Tato dynastie vládla starověkému Římu v letech 96 až 192 našeho letopočtu. Mezi její členy, kteří se zapsali do historie, můžeme jmenovat například Nerva, Trajana, Antoninuse Piuse nebo třeba Marcuse Aureliuse. Dynastie se zapsala do podvědomí všech lidí zejména tím, že vládla Římu na vrcholu jeho rozkvětu, ale bohužel také byla i u jeho pozvolného pádu. 

Ruská dynastie Romanovců 

Romanovci jsou velmi dobře známá dynastie, která vládla na území dnešního Ruska. Jejich vláda se datuje do let 1613 až 1917, kdy moc v Rusku převzala dělnická třída. Rod se mohl pyšnit titulem car a mezi jeho významné členy patřil Michael I, Petr I, Kateřina II nebo Mikuláš II. Dynastie Romanovců měla za své vlády kontrolu nad skutečně obrovským územím. 

Dynastie Habsburků

Rod Habsburků je nám v tuzemsku samozřejmě dobře znám, protože naše území patřilo skoro 300 let pod jejich nadvládu. Rod byl aktivní bezmála tisíc let a oficiálně přestal vládnout až v roce 1918. Mezi členy, kteří se zapsali do historie můžete zařadit například Karla V, Filipa II, Marii Terezie nebo třeba Josefa II. 

Čínská dynastie Ming

Zástupcem z Asie je čínská dynastie Ming, které vládla rozsáhlému území dnešní Číny mezi lety 1368 až 1644. Hlavní představitel rodu se mohl pyšnit titulem čínský císař. Dynastie Ming za sebou zanechala například největší palác své doby nebo rozmach tištěných knih. Mezi slavné členy patří Zhu Yuanzhang nebo Zhu Di. 

Anglická dynastie Tudorovci 

Tudorovci jsou významný rod, který vládl dnešní Anglii, Walesu a Irsku v letech 1485 až 1603. Za své vlády se na celém území rozvíjela kultura a literatura a anglická renesance byla v plném proudu. Mezi významné členy řadíme například Alžbětu I nebo Jindřicha VIII. 

Dynastie Stuartovci

Rod Stuartovců vládl na území dnešního Skotska, Anglie a Irska. Jednoduše řešeno vládl na území současné Velké Británie. Jejich vláda se datuje mezi léty 1371 až 1714 a významný člen rodu byl třeba James VI nebo Charles II. Stuartovci se zasloužili o koloniální rozvoj své země a mezinárodní obchod. 

Egyptská dynastie 

Nejvýznamnější z egyptských dynastií byla tzv. Čtvrtá dynastie, která měla na svědomí zejména stavbu světoznámých pyramid. Tato dynastie byla aktivní mezi léty 2613 až 2494 před naším letopočtem a honosila se titulem Faraon. V současnosti si spojujeme s tímto rodem jména jako je Khufu nebo třeba Kafre. 

Osmanská dynastie 

Osmanská dynastie vládla velmi dlouho převážně na území dnešního Turecka, ale jejich říše se v historii rozkládala na ještě mnohem větším území. V čele rodu stál vždy Sultán, který se zasazoval o rozvoj vědy a obchodu. Sídlem tohoto rodu byla vždy bývala katolická metropole Konstantinopol. 

Korejská dynastie Čoson 

Velmi významný rod vládl i na území dnešní Severní a Jižní Koreje. Tento rod nesl jméno Čoson a vládl tehdejšímu Korejskému království. Konkrétně se jeho vláda datuje do let 1392 až 1897. Za doby vlády této dynastie se v Koreji značně rozvíjela kultura a věda. Rod však svedl i řadu válek s Čínou a Japonskem. 

Japonská dynastie Tokugawa

Svou významnou dynastii má i dnešní Japonsko. Tato dynastie se jmenovala Tokugawa a vládla na tomto území v letech 1603 až 1868. Představitelé této dynastie se nazývali Shoguni a zajistili Japonsku významný rozvoj v oblasti umění, vědy a literatury.