Site stats xương cụt – Brain Berries

9 Bộ phận cơ thể không thực sự cần thiết

Nếu bạn thực sự nghĩ về điều này, cơ thể của chúng ta đã không được tối ưu hóa hay phát triển trong quá trình tiến hóa hàng ngàn năm, điều đó có nghĩa là vẻ bề ngoài và các chức năng cơ thể của chúng ta vẫn giống như tổ tiên của chúng ta cách đây 30 ngàn năm. Có thể tại thời điểm đó, cơ thể chúng ta cần ruột thừa và cơ tai để có thể sống sót nhưng ngày nay nhiều bộ phận đã trở nên vô dụng.