Site stats việc làm – Brain Berries

9 công việc nguy hiểm nhất thế giới

Chắc bạn cũng có lúc nghĩ rằng công việc văn phòng của mình thật là nhàm chán phải không? Ừ thì nó có hơi chán thật. Nhưng bạn nên cảm thấy bằng lòng với chuyện đó đi vì có những người mong muốn có được một công việc an toàn như bạn đấy. Do công việc mà họ đang làm có thể khiến họ bị thương hoặc thậm chí là mất mạng bất kỳ lúc nào. Giờ hãy tự mình so sánh sự nguy hiểm đó với những ngày thứ hai mệt mỏi không muốn vác xác đến văn phòng của bạn xem sao? Bạn cảm thấy mình may mắn chưa nào?