Site stats Sơn Đoòng – Brain Berries
Những “sự thật” thú vị về hang Sơn Đoòng | Brain Berries

Những “sự thật” thú vị về hang Sơn Đoòng

Hang Sơn Đoòng được chính thức phát hiện vào năm 2009 và được xem là phát hiện quan trọng nhất trong suốt hành trình gần 30 năm khám khá hang động ở Phong Nha – Kẻ Bàng của đoàn thám hiểm và nghiên cứu hang động thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn rất nhiều “sự thật” thú vị về kì quan thiên nhiên này mà nhiều người có thể chưa biết.