Site stats Sanpaku – Brain Berries

Bí mật về đôi mắt Sanpaku

Một số người cho rằng đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn mà còn thể hiện được tình trạng thể chất của một người và phản ánh được năng lượng sống của họ. Nếu bạn muốn kiểm nghiệm xem quan niệm này có chính xác không, trước hết bạn cần phải xác định xem phần màng cứng trong mắt bạn có hình dáng như thế nào…