Site stats Hang Sơn Đoòng – Brain Berries

7 hang động đẹp nhất Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia được thiên nhiên ưu ái với nhiều hang động đẹp nhất thế giới. Trong đó, Quảng Bình là nơi có nhiều hang động nhất. Tiếp theo là các tỉnh có địa chất núi đá vôi như Ninh Bình và Quảng Ninh. Mỗi hang động có một vẻ đẹp riêng gắn với những vùng đất sản sinh ra nó.