Site stats chợ nổi tiếng – Brain Berries
6 chợ nổi tiếng ở Việt Nam mà bạn sẽ thích thú khi ghé thăm | Brain Berries

6 chợ nổi tiếng ở Việt Nam mà bạn sẽ thích thú khi ghé thăm

Chợ – nơi diễn ra các hoạt động mua bán của người dân địa phương – luôn mang đậm bản sắc văn hóa bản địa. Bản sắc văn hóa ấy được thể hiện ở nhiều phương diện như cách thức chợ được tổ chức, các hoạt động mua bán, trao đổi, các món ăn địa phương hấp dẫn, v.v.