Site stats Sprawdź, czy wiesz wszystko o byłym Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej – Brain Berries

Sprawdź, czy wiesz wszystko o byłym Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej

Advertisements

Aleksander Kwaśniewski przyszedł na świat 15 listopada 1954 roku w Białogardzie na południowy zachód od Koszalina jako syn Zdzisława i Aleksandry Kwaśniewskich. Zdzisław Kwaśniewski początkowo mieszkał w Wilnie jednak musiał zmienić swoje zameldowanie po przymusowym wysiedleniu Polaków z Kresów Wschodnich w nowe granice Rzeczypospolitej i rozpoczął pracę w urzędzie repatriacyjnym, mimo że z wykształcenia był chirurgiem. Matka Kwaśniewskiego również pochodzi z Wilna i wraz z mężem dzieliła zamiłowanie do medycyny pracując jako pielęgniarka. Jej bratem jest Michał Bałasz,  znany polski architekt specjalizującym się w architekturze sakralnej.

Aleksander Kwaśniewski przeżył swoje pierwsze sportowe sukcesy uprawiając lekkoatletykę za czasów liceum w pierwszoligowym klubie BKS Iskra z Białogardu, którego trenerem był brązowy medalista mistrzostw Polski Henryk Młynarczyk.

Po skończeniu szkoły średniej były prezydent rozpoczął naukę na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku handel zagraniczny, studiów jednak nie dokończył przez nie złożenie swojej pracy magisterskiej o roli korporacji międzynarodowych w Afryce, co skutkowało skreśleniem go z listy studentów. To go jednak nie powstrzymało od spróbowania swoich sił jako redaktor tygodnika studenckiego “itd’ i “Sztandaru Młodych” jeszcze za czasów, gdy uczęszczał na uczelnię.

Aleksander Kwaśniewski był aktywistą socjalistycznych studenckich organizacji pozarządowych, w których pełnił funkcję przewodniczącego rady uczelnianej oraz wiceprzewodniczącego zarządu wojewódzkiego w Gdańsku.

W 1977 roku przyszły prezydent dołączył do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, gdzie pełnił funkcję członka Rady Ministrów do spraw młodzieży w rządzie Zbigniewa Messnera i przewodniczącego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej. W latach 1988 stał już na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a od 1989 był uczestnikiem obrad plenarnych Okrągłego Stołu.

Podczas jego pierwszych wyborów kandydował do Senatu z województwa koszalińskiego niestety przegrywając z kandydatami Solidarności, dlatego w 1990 współtworzył partię Socjaldemokracja RP i pomógł w zorganizowaniu koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej. 

Aleksander Kwaśniewski zasiadał w wielu komisjach m. in. Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Sprawiedliwości, Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Komisji nadzwyczajnej i przewodniczył Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

Jednak największy rozgłos w Polsce i poza nią przyniosły mu wybory prezydenckie, w których startował jako kandydat SLD z hasłem “Wybierzmy przyszłość”. Jego głównym rywalem okazał się Lech Wałęsa ubiegający się o drugą kadencję, jednak Kwaśniewski zajął stanowisko prezydenta RP z wynikiem 51,7% głosów. Podczas wyborów w 2000 roku Aleksander Kwaśniewski ubiegał się o reelekcję tym razem z zawołaniem “Dom wszystkich – Polska” i zdobył tę posadę na nowo tym razem uzyskując 53.9% głosów już w pierwszej turze.

Podczas spełniania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Kwaśniewski powitał wielu przedstawicieli krajów sąsiadujących Polsce, ale na liście znalazły się również postacie takie jak Bill Clinton, George W. Bush, Jōkō Akihito, Elżbieta II i papież Jan Paweł II.

Pomimo napiętego grafiku jaki zapewne ma Prezydent Polski, Kwaśniewski znalazł czas na miłość, a kobietą, którą nią obdarzył jest Jolanta Knota, z którą związał się węzłem małżeńskim w 1979 roku. Owocem ich miłości jest córka Aleksandra, która jest dziennikarką i prezenterką TVN, ale znać ją możemy również z tekstów i piosenek.